Welkom op onze website!
Hét adres voor maatwerkondersteuning op het gebied van WMO en Jeugdzorg.

JEUGDRAAD

Onze jeugdraad bestaat uit de volgende personen:

Yendo -voorzitter, Norma & Melissa -secretaris/notulist, 
Norma -penningmeester, Chris algemeen lid.

Taken en voorwaarden deelneming “Jeugdraad

●    De jeugdraad verzameld opmerkingen, aanbevelingen, klachten en aandachtspunten.

●    Alle binnengekomen stukken worden in volgorde van binnenkomst besproken en de uitvoering verdeeld onder de leden voor uitvoering.

●    Elk punt wordt serieus genomen door de raad, ook als deze anoniem is.

●    Iedereen komt aan het woord, zo heeft iedereen zijn/haar mening over het punt dat besproken wordt.

●    De deelnemers worden geacht een professionele houding te hanteren.

●    Als de meningen verschillen doen we een telling, zodat er een conclusie/oplossing vast gesteld kan worden.

●    De deelnemers laten elkaar uitpraten.

ALLE ANDERE AGENDA`S EN NOTULEN KUNNEN OPGEVRAAGD WORDEN.

Agendapunten 2e  Jeugdraad 05-07-2019

Tijd: 10:00 t/m 11:00  

Voorzitter: Yendo. Notulist(e): Melissa (onder begeleiding van Norma). Penningmeester: Marloes. Algemeen-lid: Chris.  

Planning/schema van de bespreking:

Kop koffie/thee.

Absentielijst: iedereen aanwezig

Is er iets gedaan aan onze vorige punten?Alles in beweging gezet en afgehandeld.

Moet er nog over iets besproken worden?

Onderling bij praten.

Nieuwe punten:

Punt 1: Moet er een hangouts groep komen en wie willen er in?

uitvoering: Chris geeft les over hangouts aan iedereen die het wil weten volgende week vrijdag 12 juni 2019

punt 2: Sander wil een game event organiseren
uitvoering: Sander en Yendo maken een flyer.

punt 3: Summerschool planning en vakantieplanning met aangepaste tijden en tropenrooster.
uitvoering: Renske en Sander hangt in de bijbouw ter inzage.

Maandag 22-07-2019 uitstapje naar Corpus met donderdag een PP presentatie met antwoord op 5 gestelde vragen over het menselijk lichaam.
uitvoerende: Chris en Yendao.Agendapunten Jeugdraad

28-06-2019    10:00 t/m 12:00

Opening eerste “Jeugdraad” van Cre-A-ctief.

Kop koffie/thee + uitleg over de “Jeugdraad”

  Yendo: Opent de bespreking, kijkt wie er aanwezig zijn en geeft aan wat deze jeugdraad inhoudt voor cre-A-ctief. Daarna begint hij met het eerste punt in het puntenschema.

 

Aanwezig/afwezig bij de bespreking (5):

Chris:

Aanwezig.

Marloes:

Aanwezig.

Melissa:

Aanwezig.

Norma:

Aanwezig.

Yendo:

Aanwezig.

Punt 1: De temperatuur in de nieuwbouw.
Oplossing/uitvoerende: meer mensen die de kachel kunnen bedienen (chris, Yendo, Marloes) gebruiksaanwijzing wordt gemaakt door Renske.

Punt 2: Dagelijks soep voor in de middagpauze.
Oplossing/uitvoerende: Bij de werkbespreking aangeven voor hoeveel pers er soep moet komen, doorgeven aan Auke voor Bbok en Melle voor Hveen.

Punt 3: eventueel meer school momenten voor degene met belangstelling tot.
Oplossing/uitvoerende: stagiaire lerarenopleiding vragen aan Reinier voor meer onderwijsuren gedurende de week. Renske.

Punt 4: Elkaar met respect behandelen.
Oplossing/uitvoerende: 

Andere dingen die worden besproken:
Marloes wil graag penningmeester worden. voorstel aangenomen.
Herenwal soep aanbieden en mee helpen met afwassen. Aanwezigen moeten hierom vragen zodat de facilitaire dienst erop kan reageren en meer soep kan maken.
Takenlijst opstellen Sander en Norma. Aangenomen uitvoering dinsdag 02-07-2019
Bijna niemand ruimt zijn spullen op. Oplossing; iedereen krijgt een opruimbuddy die hierbij wederzijds helpt. ingangsdatum 01-07-2019.
Norma zorgt voor dat de punten worden aangeleverd vanuit de Herenwal. Aangenomen uitvoering vanaf 02-07-2019.
Maken van een nieuwsbrief 1 keer in de 2 weken. Aangenomen, uitvoerenden Chris en Yendo.