Welkom op onze website!
cre-A-ctief voor meer eigen regie en niemand laten vallen.

Klachten


Vaak lossen problemen vanzelf op als je een goed gesprek erover hebt,
maar soms lukt dat niet. 


Zit je ergens mee? Heb je het gevoel dat er niet naar jou geluisterd wordt?

Komt er geen goede oplossing of wil je even ergens over praten? Dan kan je een beroep doen op de directeur/ zorgcoördinator, onze klachtencommissie of cliëntenraad.

Uitgangspunten

Het op een adequate manier omgaan met klachten is een onderdeel van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De wijze van indiening van een klacht en van behandeling is neergelegd in dit klachtenreglement. Genoegdoening van de cliënt speelt daarbij een rol.

Daarnaast kan Cre-A-ctief, door kennis te nemen van de klachten, veranderingen aanbrengen ter verbetering van de zorg- en dienstverlening

 Wat kan onder een klacht worden begrepen

Elk naar voren gebracht bezwaar tegen gedragingen of beslissingen van medewerkers.

Een uiting van onvrede over behandeling of bejegening met betrekking tot de zorg- en dienstverlening omschreven in de beschikking, afgesproken met de desbetreffende gemeente en op basis daarvan uitgevoerd door Cre-A-ctief die door de cliënt als onjuist, onvoldoende of onterecht wordt ervaren, met uitzondering van klachten over tarieven en schadeclaims.

Onder zorg- en dienstverlening wordt ook begrepen de zorg- en dienstverlening die niet door, maar wel onder verantwoordelijkheid van Cre-A-ctief wordt verleend.

 Wie kan een klacht indienen

Een klacht kan worden ingediend door de cliënt zelf, en/of de wettelijke vertegenwoordiger, degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van de zorg- en dienstverlening van Cre-A-ctief en hierbij rechtstreeks betrokkenen of belanghebbenden.

Klachtenbehandeling in eerste aanleg

Klachten die tijdens de zorgverlening optreden en die de directe zorgverlening betreffen, worden zo spoedig mogelijk door de organisatie intern (aangewezen medewerker) in behandeling genomen en afgehandeld. Indien mogelijk worden passende maatregelen genomen. Wanneer de afhandeling leidt tot een bevredigende oplossing, dan wordt daarmee de behandeling van de klacht afgesloten. De klacht en de afhandeling ervan worden geregistreerd en aangepast in het cliëntdossier en ondersteuningsplan.

Is de klacht volgens de klant niet of onvoldoende door de organisatie intern is opgelost kan de directeur de klant op het bestaan van de klachtencommissie (zie bijlage hoofdstuk 7.2 van het kwaliteitshandboek van Cre-A-ctief). De directeur ondersteunt de klant in het leggen van contact met de klachtencommissie en geeft uitleg en aan het klachtenreglement. Ook zorgt cre-A-ctief voor contact met de desbetreffende gemeente. 

Voor een anonieme klacht maakt u gebruik van Klachtenportaal zorg.