Welkom op onze website!
cre-A-ctief voor meer eigen regie en niemand laten vallen.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad bestaat uit de volgende personen:

Yendo

Voorzitter

Melissa

Secretaris/notulist

Taken en voorwaarden deelneming “Cliëntenraad”

●    De cliëntenraad verzameld opmerkingen, aanbevelingen, klachten en aandachtspunten.

●    Alle binnengekomen stukken worden in volgorde van binnenkomst besproken en de uitvoering verdeeld onder de leden voor uitvoering.

●    Elk punt wordt serieus genomen door de raad, ook als deze anoniem is.

●    Iedereen komt aan het woord, zo heeft iedereen zijn/haar mening over het punt dat besproken wordt.

●    De deelnemers worden geacht een professionele houding te hanteren.

●    Als de meningen verschillen doen we een telling, zodat er een conclusie/oplossing vast gesteld kan worden.

●    De deelnemers laten elkaar uitpraten.